Metalik BCP AD
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки лети в пясъчни форми
Отливки лети в пясъчни форми
Отливки ляти под високо налягане
Отливки ляти под високо налягане
Механична обработка на отливки от алуминий
Механична обработка на отливки от алуминий
Механична обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив и сферографитен чугун
Механична обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив и сферографитен чугун
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

ПРОИЗВОДСТВО  

ПРЕЦИЗНО ЛЕЕНЕ ПО СТОПЯЕМИ (ВОСЪЧНИ) МОДЕЛИ

Методът е подходящ за едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери, добро качество на повърхнините и изискващи минимална механична обработка т.е. за производство на детайли, които по друг метод могат да бъдат изработени при много по-големи разходи на труд, време и средства. Технологията на прецизно леене е най-съвършенния процес за обработка на метала, чрез който се изработват машинни детайли... още

ЛЕЕНЕ ВЪВ ФОРМОВАНИ ПЯСЪЧНИ ФОРМИ (В ПРЪСТ)

Методът е подходящ за единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери, изискващи последваща механична обработка, като за целта се предвиждат прибавки за механична обработка... още

ЛЕЕНЕ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Методът е подходящ за едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери, предимно от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)... още

ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

За обезпечаване на производството с необходимата инструментална екипировка е обособен инструментален цех, в който се изработват шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.... още

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА ОТЛИВКИ

Извършваме механична обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун и сферографитен чугун като разполагаме със самостоятелен механичен цех оборудван със стругове с ЦПУ, стругови автомати, машини тип обработващ център, универсални стругове и фрези, специализирани машини и др.... още