Metalik BCP AD
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

КАЧЕСТВО  
Сертификат ISO 9001:2015 Български
Сертификат ISO 9001:2015 IQNet
Сертификат ISO 9001:2015 English
Сертификат ISO14001:2015

КАЧЕСТВО

В дружеството е внедрена и сертифицирана Система за управление нa качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015. Системата гарантира качествено изработване на всички видове отливки, при постоянни условия на производство. Технологичното оборудване позволява да бъдат гарантирани хомогенността, механичните качества на сплавите, точност на размерите и др. Химическия състав на метала се контролира с оптико-емисионен спектрометър. За сферографитните чугуни извършваме металографски анализ, изпитания на опън, твърдост
Сертификати в pdf формат могат да бъдат изтеглени тук:

  1. ISO 9001:2015 Български
  2. ISO 9001:2015 IQNet
  3. ISO 9001:2015 English

Oт 2018г. е внедрена и поддържана Система за управление на околната среда съгласно изискванията на ISO 14001: 2015
Сертификати в pdf формат могат да бъдат изтеглени тук:

  1. ISO 14001:2015 Български
  2. ISO 14001:2015 English