Metalik BCP AD
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

ПРОИЗВОДСТВО / Инструментална екипировка  
cnc
изработване на модел
3d принтиране

ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРИВКА

За обезпечаване на производството с необходимата инструментална екипировка, в дружеството е обособен инструментален цех. Изработват се шприцформи за изготвяне на восъчни стопяеми модели за изработването на прецизни отливки , моделно-касова екипировка за отливки в пясъчни форми , приспособления за механична обработка, монтаж и мерене , нестандартни металорежещи инструменти и др. Цехът е оборудван с обработващи центри и стругове с CNC управление, универсални фрезови и стругови машини, плоски и кръгли шлайфове , координатно пробивно-разстъргващи машини, пробивни машини и др. Високо клвалифицираните специалисти и работниците, работещи в цеха, са с дългогодишен опит. В дружеството има изграден конструктивно-технологичен отдел, който разработва конструктивната документация, обезпечава програмно и технологично инструменталното производство.

От 2021г. разполагаме с 3D принтер, който дава възможност за изработка на единични бройки отливки по методите на прецизно леене и леене в пясъчни форми с размери до 400х300х300 мм. Изключително полезно и екефтивно при дизайн и разработка на нови продукти (прототипиране).