Metalik BCP AD
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"Металик БИСИПИ" АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200866186, със седалище и адрес на управление: с. Гъбене, общ. Габрово, ул. „проф. Петър Бенев“ №17, тел./факс: 066 809 447, електронна поща: office@metalik-bcp.com, интернет страница: metalik-bcp.com

„Металик БИСИПИ АД“ e една от водещите компании в България, за производството на отливки от стомана, неръждаема стомана, чугун, и сферографитен чугун по методите на прецизно леене и леене в пясъчни форми. Фирмата има дългогодишни традиции и в производството на отливки лети под високо налягане от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ). Изграден е самостоятелен цех за механична обработка на отливки и цех за изработването на инструментална екипировка.

За нас защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме много сериозно внимание. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни “Металик БИСИПИ” АД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Всички въпроси, свързани със защитата на данните, могат да бъдат адресирани до: gdpr@metalik-bcp.com или чрез формата за контакти на уебсайта metalik-bcp.com/kontakti.php

I. Терминология

В тази Декларация за поверителност ние се стремим да Ви информираме кои данни обработваме, когато посещавате нашия уебсайт и какви са Вашите права. Ето защо Ви молим да се запознаете с използваната терминология:

Термините, които използваме, се допълват от определенията, посочени в член 4 от Общия регламент за защита на данните (GDPR).

II. Обработка на данни

 1. Посещения на нашия уебсайт
  1. Обхват на обработката на данни Kогато посещавате нашият уебсайт, браузърът Ви предава определени данни на сървъра на който е хостван сайта във вид на заявка. Тази данни включват но не се изчерпват с:
   • IP адрес
   • Дата и час на искането
   • Адреса на търсената страница
   • Операционна система и нейния статус на достъп / код за състоянието на HTTP
   • Обемът на прехвърлените данни
   • Уебсайт, от който се получава заявката ("URL адрес на препращащия")
   • Използван браузър, както и език и версия на софтуера на браузъра
  2. Цел на обработката на данни Тези данни са необходими за функционирането на уебсайта. Ние ги съхраняваме и анализираме за да оптимизираме, развиваме и да следим за сигурността
 2. Форма за контакт и контакт по електронна поща
  1. Обхват на обработката на данни Kогато използвате формата за контакт в нашия уебсайт, за да осъществим последваща комуникация, изискваме и обработваме и следните данни :
   • имена
   • имейл адрес
   • телефон
   • изпратеното от вас съобщение
  2. Можете да се свържете с нас, като използвате предоставените от нас имейл адреси. В този случай включените данни, които ни изпратите ще бъдат обработени. В този контекст те не се разкриват данни на трети страни. Данните се използват единствено за осъществяване на комуникация.

  3. Цел на обработката на данни Личните и контактни данни се обработват, за да можем да се свържем с Вас. Всички други данни, обработени при изпращане на съобщение през уебсайта (напр. IP адрес, дата, време и т.н.), се използват, за да се предотврати злоупотребата с формта за контакт и да се следи за сигурността.
  4. Правно основание за обработка Когато потребителят се свърже с нас (чрез формата за контакт или чрез електронна поща), данните му се обработват за целите на обработката и приключването на заявката за контакт в съответствие с член 6, параграф 1б от GDPR.
  5. Период на съхранениеЕлектронно съхраняваните лични данни се изтриват до 180 дни, след като съответният разговор с потребителя бъде прекратен и при условие, че двете страни не са влезли в договорни отношения по жежду си.
  6. Възможности за обжалване и изтриване на данни Имате възможност да оттеглите съгласието си за обработката и съхраняването на личните Ви данни по всяко време. За целта, трябва да се свържете с нас на e-mail адрес: gdpr@metalik-bcp.com и да заявите, че оттегляте съгласието си за обработка и съхраняване на личните Ви данни, и да заявите желание за заличаване на същите. Моля, обърнете внимание, че комуникацията ни ще бъде прекратена, като всички лични данни, съхранени в процеса на кореспонденция ще бъдат изтрити с изключение на тези, изискуеми съгласно действащото законодателство.

 3. Уеб анализи
  1. Обхват на обработката на данни При използване на Google Анализ (услуга за уеб анализ, предоставена от Google) анализираме използването на нашия уебсайт и по-точно потребителската активност. Google събира данни, свързани с използването на уебсайта (напр. страниците, които посещавате на нашия сайт), тези данни се предават на сървърите на Google и се съхраняват и анализират там, а резултатите се предоставят на нас в анонимна форма. Събирането на данни става чрез "бисквитки". Бисквитките съдържат значителен низ от знаци, които позволяват на Вашия браузър да бъде уникално идентифициран.
  2. Цел на обработката на данни Google използва тази информация от наше име, за да оцени използването на нашия уебсайт и да генерира отчети за дейността му. Това ни позволява да подобряваме онлайн присъствието си и да увеличаваме удобството на нашия уебсайт.
  3. Правно основание за обработка За целите, посочени по-горе, имаме легитимен интерес към обработката на данни, извършена от Google Анализ.
  4. Период на съхранение Kампаниите приключват след изтичане на определен период от време. Срокът на съхранение е шест месеца.
  5. Възможности за обжалване и изтриване на данни. Можете да предотвратите запазването на "бисквитките" чрез подходящите настройки на браузъра си. Освен това можете да предотвратите събирането на данни, генерирани от "бисквитката" и свързаните с използването на нашия уебсайт, които се изпращат и обработват от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузъра на Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
 4. Допълнителна информация за Google Анализ можете да намерите в Google Analytics Terms of Service, Google Analytics data privacy and security information и Google Privacy Policy.

 5. Google AdWords
  1. Обхват на обработката на данни При използване на Google AdWords (с цел реклама на нашите услуги на външни уебсайтове чрез онлайн рекламна платформа Google AdWords) използваме "бисквитки", които позволяват измерването на определени параметри за оценка на ефективността, като брой показвания или кликвания от потребители. Ако посетите нашия уеб сайт чрез реклама от Google, Google AdWords запазва "бисквитка" на компютъра Ви. За информация, обясняваща какви бисквитки са и как могат да бъдат изтрити, вижте по-горе. Тези "бисквитки" позволяват на Google да разпознава Вашия уеб браузър. Ако даден потребител посети определени страници на уебсайта на клиента на AdWords и "бисквитката", запазена в компютъра, все още не е изтекла, Google и клиентът ще могат да открият, че потребителят е кликнал върху рекламата и е бил пренасочен към тази страница. На всеки клиент на AdWords е присвоена различна "бисквитка". Следователно "бисквитките" не могат да бъдат идентифицирани чрез уебсайтовете на клиентите на AdWords. Ние не събираме или обработваме никакви лични данни, получаваме единствено статистически анализи от Google. Тези анализи ни позволяват да определим кои от рекламните мерки, които използваме, са най-ефективни. Не получаваме допълнителни данни от използването на рекламни материали и по-специално не можем да идентифицираме потребителите въз основа на тази информация. Моля, имайте предвид, че браузърът Ви установява директна връзка със сървърите на Google и ние нямаме влияние върху обхвата и по-нататъшното използване на данните, събрани от Google в резултат на използването на този инструмент. Интегрирането на проследяването на реализациите в AdWords означава, че Google е информиран, че сте посетили съответния раздел на нашия уебсайт или сте кликнали върху някоя от рекламите ни. Ако сте регистрирани в услуга на Google, Google може да свърже посещението с Вашият профил. Дори да не сте регистрирани в Google или да не сте влезли в акаунта си в Google, е възможно посещението да бъде свързано с IP адреса Ви.
  2. Цел на обработката на данни Данните от рекламните кампании ни позволяват да определим степента на успех на отделните рекламни стратегии, които изпълняваме и развиваме.
  3. Период на съхранение "Бисквитките" в повечето случаи се изтичат след 30 дни и не се използват, за да ви идентифицират. Уникалният идентификационен номер на "бисквитката", броят на рекламните импресии на разположение (честота), последната импресия (подходяща за реализациите след показване) и информацията за отказване (за да се посочи, че потребителят не желае повече да бъде насочен) са съхранявани като аналитични стойности в самата "бисквитка".
  4. Възможности за обжалване и изтриване на данни Можете да се откажете от този проследяващ процес по различни начини:
   • като промените съответните настройки на браузъра - отхвърлянето на "бисквитките" на трети страни по-специално ще доведе до неприемане на реклами от доставчици на трети страни
   • чрез деактивиране на "бисквитките" за проследяване, като зададете браузъра си, за да блокират "бисквитките" от домейна.www.googleadservices.com,https://www.google.co.uk/settings/ads. Тази настройка ще бъде изгубена, ако изтриете "бисквитките" си.
   • като деактивирате персонализираната реклама от доставчиците, участващи в саморегулиращата програма "About Ads", чрез връзката http://www.aboutads.info/choices. Тази настройка ще бъде изгубена, ако изтриете "бисквитките".
   • като я деактивирате за постоянно в Firefox, Internet Explorer или Google Chrome, като използвате връзката http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Допълнителна информация за защитата на данните в Google: Декларация за поверителност Google е в съответствие с: EU-U.S. Privacy Shield.

III. Сигурност на данните

Ние предприемаме технически, организационни и договорни мерки, за обезпечаване на сигурността на обработката на данни в съответствие с утвърдените практики и законови изисквания. По този начин гарантираме спазването на разпоредбите на закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и по-специално на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), и че данните, които обработваме, са защитени срещу унищожаване, загуба, промяна и неоторизиран достъп. Тези мерки за сигурност включват кодирано предаване на данни между вашия браузър и уебсървъра. Моля, обърнете внимание, че SSL (Secure Socket Layer) е активно и изпратените данни се криптират, когато преди адреса на сайта са следните символи "https: //" (Hyper Text Transfer Protocol Secure). Пo този начин се осигурява защита при предаването на данни и достъпването им от трети страни във вид на обикновен текст, използвайки технология за шифроване. Ако тази опция не е налична, можете също да решите да не изпращате данни през интернет.

Информацията, която ни изпращате, се съхранява и обработва на сървъри в центрове за данни сертифицирани по стандарт ISO 27001, наети от “СуперХостинг.БГ” ЕООД, като доставчик на услугата уеб хостинг, както и във фирмените сървъри на „Металик БИСИПИ“ АД, където достъп до нея имат само оторизираните служители, чиито служебни задължения са свързани с обработката на данните или сигурността на информацията.

IV. Разкриване на данни на трети страни и доставчици на трети страни

Данните се предават на трети страни в съответствие със законовите изисквания, ние можем да разкриваме данни на трети страни ако е необходимо.

V. Външни услуги и съдържание на нашия уебсайт

Ние използваме външни услуги и съдържание на нашия уеб сайт. Това е необходимо за да осигурим правилното функциониране на нашият уебсайт и да анализираме и оптимизираме визуалното съдържание. Когато се използва такава услуга или се показва съдържание от трета страна, съобщените данни(IP адрес, дата, час) се обменят автоматично между Вашия браузър и съответния доставчик. Това се изисква, за да се визуализира съдържанието в браузъра Ви.

Възможно е доставчикът на въпросните услуги или съдържание да обработва Вашите данни за по-нататъшни вътрешни цели. Като се има предвид, че нямаме никакво влияние върху данните, събрани от трети страни и тяхното последващо обработване, не можем да предоставим информация относно целта и обхвата на обработката на Вашите данни.

За допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането и обработката на вашите данни, моля, направете справка с информацията за защита на данните, предоставена от доставчика на услугите или съдържанието, които са интегрирани от нас, които носят отговорност по защитата на данните.

Следният списък съдържа информация за доставчиците на услуги, които използваме, правна форма, връзки към техните правила за поверителност, които съдържат допълнителна информация за обработката на данните и възможностите за обжалване.

 1. Услугата "Google Maps" се предоставя от доставчика на Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/ Отказ: https://adssettings.google.com.
 2. Услугата “уеб хостинг” се предоставя от “СуперХостинг.БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, район Изгрев, кв. Изток, бул. д-р Г. М. Димитров №36; Декларация за конфиденциалност по смисъла на Регламент за защита на лините данни и предприетите от "СуперХостинг.БГ" ЕООД Технически и организационни мерки, можете да изтеглите от ТУК

VI. Вашите права

Ако обработваме лични данни, които Ви засягат, това означава, че Вие сте субект на данните, който е дефиниран в Общия регламент за защита на данните (GDPR), и че имате следните права по отношение на нас във връзка с въпросните лични данни:

Също така имате право да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни до Надзорен орган по защита на данните.

VII. Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове (клиенти, доставчици, партньори), тези сайтове не се контролират от нас. „Металик БИСИПИ“ АД не носи отговорност за сигурността и съдържанието им, нито за политиката им по защита на данните. Препоръчваме Ви да се запознаете с правилата им за поверителност, преди да им предоставите лична информация.

VIII. Промени в тази Политика за поверителност

Ние си запазваме правото да правим промени в тази Декларация за поверителност, за да я актуализираме в съответствие с други правни изисквания или в случай на промени в услугите или обработката на данни. Това обаче се отнася само до разяснения, свързани с обработката на данни. Когато се изисква повторно съгласие от потребителя или елементите на тази Политика за поверителност съдържат разпоредби относно договорните взаимоотношения с потребителя, тези промени ще се извършват само със съгласието на потребителя.

Моля, преглеждайте редовно съдържанието на тази Декларация.