Metalik BCP AD
Отливки лети в пясъчни форми
Отливки лети в пясъчни форми
Отливки лети в пясъчни форми
Отливки лети в пясъчни форми
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

ПРОИЗВОДСТВО / Отливки ляти в пясъчни форми  

ЛЕЕНЕ В ПЯСЪЧНИ ФОРМИ (В ПРЪСТ)

Методът е подходящ за единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери, изискващи последваща механична обработка, като за целта се предвиждат прибавки за механична обработка

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТЛИВКИТЕ

  1. тегло: от 10 до 60+ кг.
  2. минимална дебелина на стените: 10мм.
  3. максимална дължина: 600мм.
  4. материал: томана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун
  5. серийност: от 10 до 100+ бр. /месечно