Metalik BCP AD
Отливки ляти под високо налягане
Отливки ляти под високо налягане
Механична обработка на отливки от алуминий
Механична обработка на отливки от алуминий
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

ПРОИЗВОДСТВО / Отливки ляти под високо налягане  

ЛЕЕНЕ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Методът е подходящ за едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери, предимно от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТЛИВКИТЕ

  1. тегло: от 0,01 до 5+ кг.
  2. минимална дебелина на стените: 1мм.
  3. максимални размери: 1000 х 800 х 500 мм за алуминиеви сплави, 400 х 300 х 200 за ЦАМ
  4. материал: алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)
  5. серийност: от 2000 до 30000+ бр./месечно

Изрботването на отливки по метода на леене под високо нлягне се извършва в самостоятелен цех, разположен в с. Стоките. Наличното оборудване включва пресгуси 160т, 250т, 400т и 1000т.