Metalik BCP AD
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки лети в пясъчни форми
Отливки лети в пясъчни форми
Отливки ляти под високо налягане
Отливки ляти под високо налягане
Механична обработка на отливки от алуминий
Механична обработка на отливки от алуминий
Механична обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив и сферографитен чугун
Механична обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив и сферографитен чугун
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

НАЧАЛО  
Грамота от научно-технически съюз - Гайка направляваща VAT40
Грамота от научно-технически съюз - Диск за съединител лек тип 8т еволвента 35 стомана 50Л

ИСТОРИЯ

01.04. 1967г. Основан завод Металик с. Гъбене, като самостоятелно предприятие, което бързо се разраства и развива в направленията: прецизно леене, леене в пясъчни форми, леене под високо налягане, инструментална екипировка и механична обработка. С качеството на продукцията си затвърждава своя авторитет сред машиностроителните предприятия в страната.

ПРОИЗВОДСТВО

  1. Прецизни отливки по стопяеми (восъчни модели) – от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун
  2. Отливки във формовани пясъчни форми (в пръст) – от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун
  3. Отливки ляти под високо налягане – от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)
  4. Възли и компоненти за електротелфери – монорелсови колички, еластични съединители, гайки направляващи (въжеводенея), резервни части за тях
  5. Инструментална екипировка – шприцформи, пресформи, модели, каси и др.
  6. Механична обработка на отливки – от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Произвежданите отливки намират широко приложение в телферостроене, автомобилостроене, електрокарно и мотокарно производство, енергийно строителство, железопътно строителство, текстилно машиностроене, производство на металорежеши машини, производство на селскостопански машини, хранително-вкусова промишленост, специално производство, художествени произведения и др.

КАЧЕСТВО

В дружеството е внедрена и сертифицирана Система за управление нa качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015. Системата гарантира качествено изработване на всички видове отливки, при постоянни условия на производство. Технологичното оборудване позволява да бъдат гарантирани хомогенността, механичните качества на сплавите, точност на размерите и др. Химическия състав на метала се контролира с електронен спектрометър. Извършва се металографски анализ за отливки от сив и сферографитен чугун, измерване на якост на опън, твърдост и др.

КАПАЦИТЕТИ

Металик БИСИПИ АД разполага с обща площ: 67000 кв.м и 250 обучени, и квалифицирани служители. Годишен капацитет на производство според метода на леене:

  1. прецизни отливки по стопяеми (восъчни) модели – 300т.
  2. отливки формовани в пясъчни форми (в пръст) – 100т.
  3. отливки ляти под восоко налягане – 20т.

ОКОЛНА СРЕДА

Дружеството поддържа сертифицирана система за управление на околната среда ISO 14001:2015

КЛИЕНТИ

Фирмата успешно реализира продукцията си в страната и чужбина и поддържа бизнес отношения с повече от 250 фирми.