Metalik BCP AD
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки по метода на прецизно леене
Отливки по метода на прецизно леене
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

ПРОИЗВОДСТВО / Отливки по метода прецизно леене  

ПРЕЦИЗНО ЛЕЕНЕ ПО СТОПЯЕМИ (ВОСЪЧНИ) МОДЕЛИ

Методът е подходящ за едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери, добро качество на повърхнините и изискващи минимална механична обработка т.е. за производство на детайли, които по друг метод могат да бъдат изработени при много по-големи разходи на труд, време и средства. Технологията на прецизно леене е най-съвършенния процес за обработка на метала, чрез който се изработват машинни детайли.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТЛИВКИТЕ

  1. тегло: от 0,050 до 3+ кг.
  2. минимална дебелина на стените: 3мм.
  3. максимална дължина: 250мм.
  4. материал: стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун
  5. серийност: от 500 до 5000+ бр./месечно.

Технологичното оборудване за производство на прецизни отливки включва машини и установки, съобразени с технологичния процес: полуавтомтични шприцове, машини за обмазка, високочестотни индукционни топилни пещи 250кг., тунелни пещи за прокаляване, тръскащи чукове, дробометни машини, пясъкоструйни машини, абразиво-отрезни машини, шмиргелови машини, камбанни пещи за отгряване.