Metalik BCP AD
ОП Развитие на човешките ресурси ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.001-0562 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-3.004-0082 ОП Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.077-0170-C01

Прецизно леене по стопяеми модели

Прецизно леене по стопяеми модели

За едросерийно производство на малки и сложни отливки с точни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене в пясъчни форми

Леене в пясъчни форми

За единично и дребносерийно производство на големи отливки с по-проста конструкция и неточни размери - от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Леене под налягане

Леене под налягане

За едросерийно и масово производство на тънкостенни отливки с точни размери - от алуминий и цинково-алуминиеви сплави (ЦАМ)

Инструментална екипировка

Инструментална екипировка

Обособен инструментален цех, в който се изработва шприц форми, модели, каси, приспособления за механична обработка и др.

Механична обработка на отливки

Механична обработка на отливки

Разполагаме с обурудван самостоятелен механичен цех за обработка на отливки от стомана, неръждаема стомана, сив чугун, сферографитен чугун

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в страната извънредно положение и повишените антиепидемологични мерки, искаме да ви информираме, че "МЕТАЛИК БИСИПИ" АД ще продължи да работи с нормално работно време, но при завишени мерки срещу разпространението на COVID-19.

В същото време искаме да намалим риска за вас - нашите клиенти, и за нашите служители.

Затова Ви молим:

Призоваваме всички да бъдат отговорни към общественото здраве!

Благодарим Ви за разбирането и съдействието!


Dear clients, In view of the state of emergency and the increased anti-epidemiological measures, we would like to inform you that "Metalik BCP" AD will continue to work during normal working hours , but in case of increased precautions against the spread of COVID-19.

At the same time, we want to reduce the risk to you - our customers, and our employees.

Therefore, we ask:

We appeal to everyone - be responsible for the public health!

Thank you for your understanding and cooperation!.